KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Barn og unge
  3. Fag- og erfaringssamling om unge i fengsel og friomsorg

Fag- og erfaringssamling om unge i fengsel og friomsorg

KURSINFO:

Tid: 31. oktober- 1. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Siv Gaarder

Ansvarlig KDI: Kristin Tandberg

Påmeldingsfrist: 10. oktober.

Unge innsatte og domfelte, mellom 15 og 25 år, utgjør en stor gruppe av de som er innsatt og gjennomfører straff i norsk kriminalomsorg. For gruppa under 18 år er det opprettet egne ungdomsenheter, i tillegg til at man har reaksjonsformer som blant annet ungdomsstraff. For de mellom 18 og 25 finnes det få aldersspesifikke tilbud i fengslene, unntaket er Larvik fengsel og den nye satsninga i Indre Østfold fengsel. Innenfor friomsorgen har Oslo Friomsorgskontor en egen «Avdeling Ung».

Innhold:

Formålet med kurset er å øke bevisstheten og kompetansen rundt unge under kriminalomsorgens ansvar.

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og våre samarbeidspartnere som jobber spesielt med denne gruppen, og andre interesserte.»