KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Andre kurs
  3. Utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere

KURSINFO:

Tid: 4.-5.april

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Siv Gaarder

Påmeldingsfrist: 14. mars

I løpet av de siste 10 årene har andelen utenlandske domfelte i norsk kriminalomsorg økt. De fleste av landets fengsler har erfaringer med utenlandske statsborgere, og for noen enheter er andelen betydelig. Kriminalomsorgens tradisjonelle måte å utøve miljøarbeid, tilbakeføring og forvaltningssamarbeid på, er i stor grad tilpasset norske innsatte. Med utenlandske innsatte/domfelte vil det være andre utfordringer og spørsmål som skal besvares. 

Innhold:

  • Hva gjør vi når en innsatt har utvisningsvedtak? 

  • Hva kan vi gjøre med en innsatt som løslates uten rettigheter i Norge? 

  • Kan vi jobbe med miljøarbeid på en enhet med mange utenlandske innsatte/domfelte? 

Kurset vil ta utgangspunkt i spørsmål og temaer som mange lurer på i sin arbeidshverdag. Vi ønsker å legge til rette for at deltakerne både får og deler kompetanse om utlendingsfeltet.

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og våre samarbeidspartnere.