KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Andre kurs
  3. Tilbakeføring og forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse(ODD)

Tilbakeføring og forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse(ODD)

KURSINFO:

Tid: 
Læringsnettverk 1: 17.-18.januar
Læringsnettverk 2: 7.juni
Læringsnettverk 3: 21.-22.november
Erfaringssamling: 8.juni

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: David Steinsvik

Påmeldingsfrist

Kurs 1: 20.desember
Kurs 2: 3.mai
Kurs 3: 16.oktober
Erfaringssamling: 4. mai 

Hvert år dør cirka 260 personer av overdose. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Det er en økt risiko for overdosedødsfall de første ukene etter løslatelse – etter tre til åtte dager uten stoff, er toleransen lik null igjen. 

KRUS inviterer fengselsenhetene til å delta i prosjektet SATS – Sammenhengen Av Tiltak under Straffegjennomføring. Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen og forbedre praksis i tilbakeføringen, slik at overdosedødsfall kan forebygges. Kunnskap om hvilke rettigheter de innsatte har og hvordan styrke og forbedre samarbeidet med andre etater vil være sentralt. Læringsnettverk som metode vil bli benyttet.

Kurset innebærer totalt tre samlinger, og enhetene vil bli fulgt opp av KRUS mellom samlingene. Enheter som deltar forplikter seg til å være med i et prosjekt for å prøve ut og implementere forbedringstiltak. Det legges vekt på å bruke eksisterende rutiner i enhetene, og tiltakene kan derfor tilpasses. Dette prosjektet er allerede gjennomført i Hedmark fengsel avd. Bruvoll, og Trondheim og Bergen fengsler med gode resultater og positive erfaringer.

Innhold:

  • Samarbeid, tilbakeføring og rollefordeling

  • Forebygging og overdosefare

  • Implementering og oppfølging

Målgruppe:

Alle ansatte i kriminalomsorgen og helsetjenesten i fengselsenheter som jobber med tilbakeføring av innsatte. Det er et krav at det er flere enn en deltaker fra hver enhet, og da gjerne en kombinasjon av ansatte fra kriminalomsorgen og fra helsetjenesten.

Det er et begrenset antall plasser til kurset.