KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Fra silo til horisont – Konferanse om tilbakeføring

Fra silo til horisont – Konferanse om tilbakeføring

KURSINFO:

Tid: 9.-10.oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig for KRUS: Trond Martinsen

Ansvarlig for KDI: Kristin Tandberg

Påmeldingsfrist: 4.september
For ansatte i kriminalomsorgen: Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med denne konferansen.

Gjennom de siste årene har det innenfor kriminalomsorgen vært mye fokus på tilbakeføringsarbeid. Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff (2017-2021) er regjeringens strategi som tar utgangspunkt i kunnskap om domfeltes levekårsutfordringer, mangelfull samordning i forvaltningen, uklare ansvarsforhold og svakheter både i eksisterende samarbeidsavtaler og i det gjeldende regelverket på området.

Konferansen vil ta utgangspunkt i intensjonene i den nasjonale strategien både i et forvaltningssamarbeidsperspektiv og i et brukerperspektiv. Konferansen har som formål å løfte fram de gode historiene og gi løsningsalternativer til et godt tilbakeføringsarbeid.

Program:

Dag 1:

10:00-10:10 Åpning av konferansen v/ Heidi Bottolfs, avd.direktør, KDI

10:10-11:05 Empowerment i et tilbakeføringsperspektiv v/ professor Ole P. Askheim, Høgskolen Innlandet

11:05-11:15 Pause med kaffe/te

11:15-11:45 Strategier - bare papirtigre eller et nyttig dokument i tilbakeføringsarbeidet? v/ Kristin Tandberg, fungerende avd.dir., KDI

11:45-12:30 Møtepliktens rolle for å sikre en god løslatelse v/ Erling Fæste, ass.dir., region Sør og Synnøve Lerdals, ass.friomsorgsleder, Vestfold

12:30-13:15 Lunsj

13:15-14:00 Individuell plan i tilbakeføringsarbeidet? v/ Gro Solbakken, rådgiver, Åssiden vgs.

14:00-14:15 Pause

14:15-15:15 Kontaktbetjentrollen - hva nå?

15:15-15:30 Pause

15:30-16:30 Paneldebatt med Røverradioen: Ulike perspektiver på tilbakeføringsarbeid, med fokus på brukermedvirkning v/ kriminalomsorgsledere, ulike fagpersoner, tidligere domfelte, aktuelle organisasjoner

16:30-16:45 Avrunding av dagen

Dag 2:

09:00-09:05 Introduksjon til dag 2

09:05-09:50 Tilbakeføring gjennom gode utslusingstiltak - sømløst samarbeid mellom EK og TOG. v/ Marianne Øster, seniorrådgiver, KDI, Hege Kongerud, seniorrådgiver region Øst og Henrik Hushovd, TOG-konsulent, Akershus friomsorgskontor

09:50-10:05 Pause med kaffe, te og frukt

10:05-10:45 Tilbakeføring av seksuallovbruddsdømte - perspektiver fra åpent fengsel. v/ Mariann Moberg, sosialfaglig rådgiver, Søndre Vestfold fengsel, avd. Berg

10:45-11:00 Pause

11:00-11:30 Gjengangere og tilbakeføring. v/ Arne Kvithammer, Gjengangerprosjektet i Trondheim kommune.

11:30-12:15 Samordnet innsats i tilbakeføringsarbeidet - en forutsetning for å lykkes. v/ Beate Thorvaldsen, tilbakeføringskoordinator og Marit Uvaag Olsen, NAV-veileder, begge Ravneberget.

12:15-13:00 Lunsj

13:00-13:45 Parallellsesjoner
A - Ungdomsstraff. Samordning av oppfølgingstilbud i praksis, v/ Kjersti Lilloe-Olsen og Peter Lindquist, Konfliktrådet
B - Faktorer som påvirker fravær av tilbakefall, v/ Aage Aagesen, seniorrådgiver og Ragnar Kristoffersen, forsker, KRUS
C - Overdoseprosjektet: Implementering av forebyggende tiltak i lokal enhet, v/ David Steinsvik, rådgiver, KRUS og Pål Skogen, driftssjef, Bergen fengsel
D - Målrettet arbeid med innsatte med rus og psykiske utfordringer i lokal enhet, v/ Kristoffer Høidal, avd.leder, avdeling mestring, Indre Østfold fengsel

13:45-14:00 Pause med kaffe og te

14:00-14:25 www.tilbakeføring.no - et nødvendig verktøy i tilbakeføringsarbeidet v/ David Steinsvik, rådgiver, KRUS

14:25-         Oppsummering og evaluering, avslutning og vel hjem!

Målgruppe:

Ledere og ansatte i kriminalomsorgen, våre samarbeidspartnere og andre interesserte.