KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Sikkerhet og beredskap - Fag- og erfaringssamling

Sikkerhet og beredskap - Fag- og erfaringssamling

KURSINFO:

Tid: Høsten 2018

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Ole Stageberg

Påmeldingsfrist: Kommer snart!

Kriminalomsorgen er stadig i endring. Dette påvirker vår sikkerhet og beredskap. Vi har blant annet utfordringer knyttet til nye kategorier innsatte, arbeid mot radikalisering og kunnskap om risikovurderinger. Kriminalomsorgen har i tillegg etablert et nytt felles beredskapssystem som nå implementeres i alle enhetene. KIKS skal i nærmeste fremtid revideres. Hensikten med samlingen er å skape kunnskap om og utvikling av sikkerhets- og beredskapsarbeidet gjennom erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og faglig påfyll. 

Innhold:

Det er ønskelig med innspill til tema før samlingen.

Målgruppe:

Ledere, HMS-koordinatorer, verneombud, AMU-medlemmer og tillitsvalgte.