KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Rus og psykiske lidelser
  3. Ruskunnskap

Ruskunnskap

KURSINFO:

Tid: 11.-13. desember

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Aage Aagesen

Påmeldingfrist: 6.november

Antallet domfelte i kriminalomsorgen som har et problematisk forhold til bruk av rusmidler har vært høyt i mange år, og en vesentlig andel av de domfelte har begått lovbrudd under påvirkning av rusmidler. Rusmiljøet endrer seg, men behovet for hjelp er stadig til stede. Det er etablert en rekke tiltak for å yte hjelp til de som trenger det.

Innhold:

  • Trender i bruk av rusmidler

  • Tegn og symptomer

  • Avhengighet og skadevirkninger

  • LAR

  • Endring, motivasjon og mestring

  • Hva kan kriminalomsorgen tilby?

  • Forpliktelser, avtaler og regelverk i kriminalomsorgen

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.