KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Rus og psykiske lidelser
  3. Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser

Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser

KURSINFO:

Tid: 19.-20. november. NB! Ny dato

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Elisabeth Letén

Påmeldingfrist: 29. oktober

Det er en langt høyere forekomst av psykiske lidelser blant innsatte og domfelte enn i befolkningen for øvrig. Et viktig spørsmål er hvordan vi kan arbeide bedre og mer målrettet for å forebygge utvikling/forverring av psykiske lidelser under soningen.

Dette kurset skal bidra til å styrke kunnskapen om psykiske lidelser for å styrke kursdeltakernes evne til å kunne se og forstå når hjelpebehov oppstår. Kurset skal også gi større trygghet i kommunikasjon med den innsatte, med det mål å støtte og å skape trygghet og nødvendige grenser. Kursdeltakerne skal også få bedre kjennskap til hvilke helsetjenester som jobber med hva overfor denne gruppen, og hvordan hjelpen tilbys og samordnes.

Innhold:

• Forekomst av psykiske lidelser i norske fengsler
• Om personlighetsforstyrrelser
• Om hovedgruppene, utvikling og kjennetegn
• Oppfølging -hva kan gjøres for å minske skadevirkninger
• Samarbeid med helse-, omsorgs- og spesialisthelsetjenesten 

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.