KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Praktisk informasjon om kursene
  3. Kurssted og kostnader

Kurssted og kostnader

Når ikke annet er nevnt, holdes alle kurs i KRUS sine kurslokaler i Solheimsgata 21, Lillestrøm. Kostnader for kurs/dagskonferanser og lunsj dekkes av KRUS. Alle reiseutgifter skal dekkes av tjenestested/arbeidsgiver. For noen kurs bestiller og dekker KRUS overnatting for ansatte i kriminalomsorgen.

Ved gjennomføring av kurs lokalt, dekkes utgiftene av den enheten/regionen som har bestilt kurset.

Servering