KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Praktisk informasjon om kursene
  3. Avmelding

Avmelding

Dersom en deltaker som har fått plass på et kurs må melde avbud, skal dette skje skriftlig til KRUS v/ i-senteret, med e-postadresse: i-senteret@krus.no.

Dersom bestilt overnatting ikke benyttes og det ikke er gitt beskjed innen 3 dager i forkant, må kursdeltaker eller dens arbeidsgiver dekke eventuelle kostnader.

Om KRUS-katalogen