KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Førstehjelp ved selvmordsfare - Vivat

Førstehjelp ved selvmordsfare - Vivat

KURSINFO:

Tid:

Kurs 1: 26.-27. mai AVLYST
Kurs 2: 3.-4. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne Natrud

Påmeldingsfrister:

Kurs 1: 14. april
Kurs 2: 22. september

Påmelding lokalt: Kurset kan også holdes lokalt eller regionalt. For de som ønsker dette, ta kontakt med EVU v/ avd.leder Hege Lauritzen.

Selvmord er et stort samfunnsproblem. Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp. Vivat er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak og tilbyr opplæring i hvordan en kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp faresignaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare.

Førstehjelp ved selvmordsfare er et to-dagerskurs som gir kompetanse til å se og møte mennesker i selvmordsfare. Kurset er utviklet av Living Works i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen ASIST, Applied Suicide Intervention Skills Training.

Målet med kurset er å styrke deltakernes kompetanse når det gjelder å fange opp signaler som viser tegn på selvmords-adferd og hvordan vi følge opp innsatte/domfelte som er i risikogruppen for selvskading og selvmord.

Innhold:

  • Kunnskap om selvmordsatferd

  • Hvordan identifisere og møte mennesker som tenker på selvmord

  • Bevisstgjøre holdninger til selvmord

  • Modell for intervensjon ved selvmordsfare

  • Kriminalomsorgens retningslinjer for kartlegging av selvmorsfare

  • Øvelse i å identifisere og fange opp selvskading og selvmordsadferd

  • Samarbeid med tilknyttede tjenester

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere, samt enheter og avdelinger som ønsker å ha kurset lokalt.