KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Sinnemestring– Grunnopplæring for programledere

Sinnemestring– Grunnopplæring for programledere

KURSINFO:

Tid: 10.-12. juni AVLYST

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Trond J. Martinsen

Påmeldingsfrist: 27.april

Sinnemestringsprogrammet er rettet mot innsatte og domfelte som har utfordringer knyttet til sinne og aggresjon. Det er også mulig å bruke programmet i individuelle samtaler med innsatte og domfelte.

Programmet Programmet skal bevisstgjøre deltakerne i ulike stadier i sinne-, endrings- og tankeatferd. Det skal også gi en forståelse av sammenheng mellom følelser, tanker og atferd. I tillegg å kunne sette sinne inn i et større perspektiv. Blant annet gjennom å kunne reflektere rundt sammenhengen mellom samfunn og individ. Sinte mennesker kommer fra et sted!

Programmet har åtte leksjoner à to timer, som gjennomføres med to-tre leksjoner per uke. En hel gjennomføring vil ta ca. én måned og ledes av to gruppeledere.

Innhold:

  • Sinne, samfunn og individ

  • Gjennomgang av leksjonene i programmet

  • Øvelser i grupper

  • Ulike mestringsstrategier og -teknikker

  • Metoder for gjennomføring i gruppe og én-til-én

  • Veiledning og erfaringsdeling

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som ønsker å jobbe målrettet med domfelte/innsatte som har utfordringer knyttet til sinne og aggresjon. For å sikre gjennomføring lokalt, er det ønskelig at minimum to ansatte fra samme enhet/avdeling deltar i opplæringen.