KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Andre kurs

Andre kurs

Arrangement/Dato:

Flerkulturell forståelse
 - 30. januar -1. februar

Utenlandske statsborgere
 - 4-.5. april

Gjeldsarbeid blant domfelte
 - 4.-5. september

Tilbakeføring og forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse(ODD)
- Læringsnettverk 1: 17.-18.januar
- Læringsnettverk 2: 7.juni
- Læringsnettverk 3: 21.-22.november
- Erfaringssamling: 8.juni

Tilbakeføring og forvaltningssamarbeid
- 5.-6.september

Internasjonalt arbeid - Correctional Service - World Wide (CSWW)
- 2.-3. oktober

Nytilsattkurs
- 5.-7. november. FULLT!

Forvaring – fag og erfaringssamling
- 28.-29. november

Islam i fengsel
 - 7.-8.mai

Kvinner under kriminalomsorgens ansvar - Fag- og erfaringssamling
 - 13.desember

Salg og prissetting
 - 23.-24.-oktober

Produkt i utvikling
 - 11.- 12.september. FULT

Sosiale medier som salg og markedsføringsverktøy
 - 11.-12.desember