KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Pappaprogram – Fag- og erfaringssamling for programledere

Pappaprogram – Fag- og erfaringssamling for programledere

KURSINFO:

Tid: 23.-24.mai

Sted: Kriminalomsorgens hus, Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Anne Natrud

Påmeldingsfrist: 18.aprilPappaprogrammet er et program for fedre i kriminalomsorgen, og er tilpasset innsatte/domfelte i både fengsel og friomsorg. Programmet består av 9 samlinger og 5 valgfrie samlinger bygd opp rundt enkelt temaer, og etter en fast struktur.

Formålet med programmet er å bevisstgjøre og støtte fedre på sin rolle som far og omsorgsperson. Gjennom deltakelse i programmet vil fedrene få kunnskap om barns utvikling, hva barn trenger og hvor viktig godt samspill er for barns utvikling.

Det er også avgjørende for kvaliteten på omsorgen at fedrene kan ta vare på seg selv og har et positivt syn på sine egne omsorgsferdigheter. Programmet skal bidra til at innsatte/domfelte får nye perspektiver på egen kriminalitet og hva kriminaliteten betyr for deres barn og familie for øvrig. Programmet skal motivere de domfelte/innsatte til selv å ta ansvar for å leve et liv i tråd med samfunnets regler og forventinger.

Erfaringssamlingen går over to dager. Samlingen vil være en arena for utveksling av erfaringer og påfyll av faglig kunnskap innenfor fagområdet.

Innhold:

• Erfaringer med bruk av manualene
• Gruppeprosess
• Innspill fra deltakerne

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som skal gjennomføre programmet med domfelte/innsatte og samarbeidspartnere.