KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer
  3. Internkontroll, HMS og informasjonssikkerhet (KIKS)

Internkontroll, HMS og informasjonssikkerhet (KIKS)

KURSINFO:

Tid: 20.-21.februar FORTSATT LEDIGE PLASSER

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Elisabeth Letén

Ansvarlig KDI: Mette Salicat

Påmeldingsfrist: 16.januar

Kurset er tilrettelagt for deg som trenger utvidet kunnskap om kriminalomsorgens internkontrollsystem KIKS. Kurset gir en forståelse for hva internkontroll er, og legger spesielt vekt på HMS, informasjonssikkerhet og risikovurdering. 

Målet er at deltakerne skal få hevet sin kompetanse innen internkontroll, slik at de kan utnytte mulighetene som ligger i KIKS. 

Innhold:

  • Hva er internkontroll?

  • HMS, informasjonssikkerhet og risikovurdering

  • Praktisk opplæring i bruk av KIKS som verktøy for internkontroll, dokumenthåndtering, risikovurdering og avvikshåndtering

Målgruppe:

Ledere, verneombud, redaktører i KIKS, avviksbehandlere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner. Det er ønskelig med grunnkurs i arbeidsmiljøkunnskap.