KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Andre kurs
  3. Forvaring – Fag- og erfaringssamling

Forvaring – Fag- og erfaringssamling

KURSINFO:

Tid: 28.-29. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Birgitte Langset Storvik

Påmeldingsfrist: 24.oktober

Forvaring er en straff som stiller andre krav til kriminalomsorgen enn gjennomføring av vanlig fengselsstraff. Første dag av samlingen er beregnet på de som trenger en grunnleggende innføring i forvaringsordningen. Andre dag er beregnet på personer med erfaring fra arbeid med forvaringsdømte i tillegg til deltakere fra dag én. Denne dagen vil bl.a. gi mulighet for å diskutere reelle problemstillinger fra hverdagen og å dele erfaringer med andre. Det er valgfritt om man er med på en eller to dager.

Innhold dag 1:

  • Vilkår for idømmelse av forvaring + statistikk (hvem er de forvaringsdømte?)

  • Gruppearbeid

  • Innholdet i forvaringsstraffen

  • Prøveløslatelse fra forvaring – og statistikk

Innhold dag 2:

  • Domfelte med dyssosial personlighetsforstyrrelse - Domfelte med utviklingshemming / kognitive vansker - Refusjonsordningen

  • Dokumentasjon i forvaringssaker, sett fra påtalemyndighetens side - Erfaringsutveksling i grupper og plenum

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen som arbeider med forvaringsdømte under straffegjennomføringen (i fengsel og friomsorgen), og tilsatte i andre institusjoner som skal motta forvaringsdømte i en overgangsfase frem mot løslatelse. Kriminalomsorgens samarbeidspartnere i forvaltningen fra ulike private og offentlige institusjoner inviteres også til å delta.