KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Andre kurs
  3. Kvinner under kriminalomsorgens ansvar - Fag- og erfaringssamling

Kvinner under kriminalomsorgens ansvar - Fag- og erfaringssamling

KURSINFO:

Tid: 13.desember

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Birgitte L. Storvik

Påmeldingsfrist: 5.november

Krus inviterer til erfaringssamling om kvinner. Erfaringssamlingen er en arena for utveksling av erfaringer på tvers av enhetene, nettverksbygging, og for faglig påfyll. Målet er å styrke kunnskaps- og ferdighetsnivået for ansatte som jobber med kvinner, samt dele erfaringer som kan bidra til utvikling og kvalitetsforbedring av innholdet i straffen. 

Innhold:

Faglig påfyll, erfaringsutveksling, praktiske utfordringer, m.m. 

Målgruppe:

Ansatte som jobber i kvinnefengsler, avdeling for kvinner eller som jobber med rene kvinnegrupper i friomsorgen.