KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer
  3. Kompis

Kompis

KURSINFO:

Tid:

Kompis Kia: 18.-19. april

Kompis Kif: 19.-20. september. AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: David Steinsvik

Ansvarlig KDI:: Magne Johansen og Ronald Emil Larsen

Påmeldingsfrister:
Kompis Kia: 19. mars
Kompis Kif: 15. august

KOMPIS KIA

Kompis Kia er kriminalomsorgens IT- system som benyttes av alle fengselsansatte i kriminalomsorgen. Dette kurset gir en opplæring i grunnleggende forståelse og ferdigheter for å kunne bruke fagsystemet. Kurset blir gjennomført i samarbeid med KDI og andre ressurspersoner, Kurset vil kvalifisere deltakerne til å ha ansvar for opplæring av brukere i fagsystemet Kompis Kia.

Innhold:
• De ulike tilgangsnivåene
• Beskrivelse av kompismoduler
• Innføring i overordnede lov- og regelverk i bruk av Kompis Kia
• Innsynsrett og informasjonsplikt
• Hvordan finne opplysninger i Kompis Kia
• Journalføring i Kompis Kia
• Praktiske øvelser knyttet til instruktørmanualen 

KOMPIS KIF

Kompis Kif er kriminalomsorgens IT- system som benyttes av alle ansatte i friomsorgen. Dette kurset gir en opplæring i grunnleggende forståelse og ferdigheter for å kunne bruke fagsystemet. Kurset blir gjennomført i samarbeid med KDI og andre ressurspersoner, Kurset vil kvalifisere deltakerne til å ha ansvar for opplæring av brukere i fagsystemet Kompis Kif.

Innhold:
• Saksbehandling 
• Funksjoner i Kompis
• Personundersøkelse
• Samfunnsstraff 
• Straffegjennomføring med Elektrisk kontroll 
• Program med ruspåvirket kjøring 
• Møteplikt
• Overføring av sak
• Standardbrev Kompis - Doculive
• Rapporter og Statistikker

Viktig:

  • Det vil gjennomføres separate kurs for Kompis Kia og Kompis Kif.

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som har behov for kunnskap og ønsker veiledning på bruk av Kompis Kia eller Kompis Kif.