KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Straffegjennomføring i samfunnet
  3. Gjennomføring av straff i institusjon i medhold av straffegjennomføringsloven § 12

Gjennomføring av straff i institusjon i medhold av straffegjennomføringsloven § 12

KURSINFO:

Tid: 21. mars

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Birgitte L. Storvik

Ansvarlig KDI: Gerhard Ploeg

Påmeldingsfrist: 1. mars

Straffegjennomføringsloven § 12 åpner opp for at domfelte kan gjennomføre hele eller deler av straffen i en institusjon som ikke hører inn under kriminalomsorgen. Straffegjennomføring i institusjon kan bidra til en bedre tilbakeføring til samfunnet med lavere risiko for ny kriminalitet. Overføring av oppfølgingsansvaret fra fengslene til friomsorgskontorene har konsekvenser for prosedyrer, samarbeid mellom enhetene og arbeidsprosesser.

Målet med samlingen er å skape en arena for oppdatering av kunnskap og erfaringsutveksling på tvers av enhetene, samt å sikre en enhetlig praksis i arbeidet med slike saker.

Innhold:

• Tidsramme: 10-16
• Intro og presentasjon pluss kort om § 12-soning
• § 12-soning fra KDI`s ståsted, herunder statistikk og forventninger
• Presentasjon av ny veileder til § 12-soning
• KOMPIS-føring og andre elektroniske utfordringer
• Friomsorgens erfaring med § 12-soning så langt
• Diskusjon i plenum om erfaringer/utfordringer
• Erfaringer med § 12-soning ved ulike institusjoner, herunder innlegg fra Phoenix Haga, Tyrili og Elevator

Målgruppe:

Ansatte i fengsel og friomsorg som jobber/skal jobbe med § 12-saker og samarbeidende institusjoner.