KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Sikkerhet
  3. Krisehåndtering

Krisehåndtering

KURSINFO:

Tid:  AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Tom A. Normann

Påmeldingsfrist:

Kurset omhandler forebygging, håndtering og bearbeidelse av alvorlige konflikter og kriser. Kurset skal styrke deltakernes evne til å møte alvorlige konflikter og kriser. Kurset skal gi deltakerne et klarere bilde av den risikoen man må forholde seg til og hvilke tiltak, planer og egenskaper som bidrar til å håndtere dette. De skal gjennom forelesninger og øvelser få kunnskap og erfaringer som gjør dem tryggere i å møte de utfordringer en krise skaper. Målet er å gi deltakerne økt forståelse for hvordan forebygge, håndtere og bearbeide alvorlige konflikter og kriser.

Innhold:

• Stress- og krisehåndtering
• Risikoforståelse
• Oppfølging etter belastende hendelser 

Målgruppe:

Tilsatte i Kriminalomsorgen.