KRUS-katalog 2018

 1. Hjem
 2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
 3. Kortprogram Rus - Grunnopplæring

Kortprogram Rus - Grunnopplæring   

KURSINFO:

Tid: 16.-18.oktober AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Aage M. Aagesen

Påmeldingsfrist: 20. september 

Kortprogram Rus er et program rettet mot alle innsatte/domfelte med et rusproblem. Programmet kan gjennomføres på ca. 6 uker og er derfor spesielt egnet for personer med korte dommer eller lav motivasjon for å delta i mer omfattende program.

Målet med tiltaket:

 • Redusert rusmisbruk.

 • Økt motivasjon for varig forandring og økt livskvalitet.

 • Kontinuitet og samhandling i oppfølgingen av domfelte/innsatte (kriminalomsorgen og eksterne samarbeidspartnere).

 • Styrke tilbakeføringsarbeidet ved å etablere kontakt med ønskede og nødvendige oppfølgingstjenester under og etter soning.

Programmet består av en kombinasjon av individuelle samtaler, gruppesamlinger og vektlegging av forvaltningssamarbeid ved ansvarsgruppemøter, fremtidsplan og Individuell Plan. Det legges vekt på at programmet skal bygge på eksisterende ressurser i det enkelte fengsel/friomsorgskontor og modellen kan derfor tilpasses. Innholdet baserer seg på anerkjente metoder som blant annet kognitive tilnærminger, Motiverende Intervju, desistance og empowerment-perspektiver.

Innhold:

 • Programmets teorigrunnlag og bakgrunn

 • Innføring i og ferdighetstrening på metodikk i gruppesamlingene

 • Programlederrollen og gruppeledelse

 • Samarbeid, tilbakeføring og rollefordeling

 • Implementering og oppfølging

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen hvor Kortprogram Rus skal implementeres. Det er et krav at det er flere deltakere fra hver enhet. Ledelsen og deltakerne fra den enkelte enhet skal både i forkant og etterkant av opplæringen arbeide med en plan for tilpasning og implementering. Deltagelse kan også være aktuelt for ansatte i helseavdelingen som skal bidra inn i programmet.