KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Praktisk informasjon om kursene
  3. Påmeldingsprosedyrer

Påmeldingsprosedyrer

For kursdeltakere fra kriminalomsorgen er det en forutsetning at nærmeste overordnede har godkjent påmeldingen/deltagelsen, som omfatter permisjon med lønn. Godkjenningen fra overordnet skal i tillegg innebære at:

Arbeidsstedet har behov for at den påmeldte gjennomfører det aktuelle kurset.

Deltakeren vil få tjenestefri for å gjennomføre kurset.

Tjenestestedet dekker reiseutgifter.

I de tilfeller der KRUS ikke dekker overnatting, dekker tjenestestedet denne utgiften.

Kurssenteret