KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Fag- og erfaringssamling om bøtetjenesten

Fag- og erfaringssamling om bøtetjenesten

KURSINFO:

Tid:  29.-30. januar

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KDI: Guri L. Holte

Ansvarlig KRUS: Erna Woldvik

Påmeldingsfrist: 16. desember 2019

Merk at det ikke dekkes overnatting i forbindelse med arrangementet.

KDI inviterer til fag- og erfaringssamling om bøtetjeneste. Bøtetjeneste er et alternativ til subsidiær fengselsstraff for personer som ikke betaler ilagt bot, ved at de gjør opp for seg gjennom arbeid. Ordningen ble innført som et prøveprosjekt for bosatte i Troms fylke 1. januar 2014. Fra og med 1. oktober 2019 ble den utvidet til å gjelde hele landet.

Målet med samlingen er å skape en arena for oppdatering av kunnskap og erfaringsutveksling på tvers av enhetene, samt å sikre en enhetlig praksis i arbeidet med slike saker. 

Innhold:

  • Regelverk

  • Saksbehandling

  • Innhold i bøtetjenesten

  • Praktisk gjennomføring

  • Erfaringsutveksling

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som jobber med bøtetjeneste, øvrige ansatte i kriminalomsorgen, samt våre samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte.