KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Russamtalen - Grunnopplæring

Russamtalen - Grunnopplæring

KURSINFO:

Tid: 11.-13. februar

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Trond Jakob Martinsen

Påmeldingfrist: Fulltegnet!

Kurset kan også holdes lokalt eller regionalt. For de som ønsker dette, ta kontakt med EVU v/ Hege Lauritzen, avd.leder.

Russamtalen er et rehabiliterende rustiltak i kriminalomsorgen, og skal benyttes som alternativ til reaksjon etter straffegjennomføringslovens § 40, jfr. rundskriv KDI 12/2014, «Retningslinjer for bruk av russamtalen». Russamtalen skal tilbys dersom domfelte/innsatte avlegger positiv urinprøve eller erkjenner bruk av rusmidler. Den kan også være et tilbud til domfelte/innsatte som ønsker samtaler om sitt rusproblem.

Russamtalen består av tre samtaler, pluss en fjerde samtale som er frivillig. Samtalene bygger på metodikkene MI og BaM, og har til hensikt å motivere domfelte/innsatte til å endre rusvaner, ved at den domfelte styrkes i troen på mestring av eget liv.

Innhold:

  • Kjennskap til bakgrunn, historikk og rammer for gjennomføring av russamtalen.

  • Grunnleggende kjennskap til Russamtalens oppbygging og teorigrunnlag.

  • Grunnleggende ferdigheter i bruk av BaM i samtaler om rus og kriminalitet.

  • Bevissthet om sammenhengen mellom rusproblematikk og levekårsutfordringer.

  • Bevissthet om spenningsfeltet mellom makt og omsorg i Russamtalen, og evne til å reflektere rundt etiske og praktiske aspekter knyttet til dette.

  • Ferdighetstrening i bruk av Russamtalen

  • Veien videre (samtale 4)

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som skal gjennomføre Russamtalen som alternativ reaksjonsform, eller som ønsker å bruke Russamtalen som et verktøy i endringsarbeid.