KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Program mot ruspåvirket kjøring – Fag- og erfaringssamling

Program mot ruspåvirket kjøring – Fag- og erfaringssamling

KURSINFO:

Tid: 19. mai AVLYST

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Aage M. Aagesen

Ansvarlig KDI: Anne Dahl

Påmeldingsfrist: 3. april

KRUS inviterer til Fag- og erfaringssamling om straffereaksjonen Program mot ruspåvirket kjøring. Fag- og erfaringssamlingen er en arena for utveksling av erfaringer, nettverksbygging, kvalitetsforbedringsarbeid og for faglig påfyll. Målet er å styrke kunnskaps- og ferdighetsnivået hos programledere som jobber med straffereaksjonen, samt dele erfaringer som kan bidra til utvikling og kvalitetsforbedring av innholdet i straffereaksjonen.

Innhold:

Faglig påfyll, informasjon om oppdateringer og utviklingsarbeid, erfaringsutveksling, praktiske utfordringer, fordypning innenfor utvalgte emner, ferdighetstrening m.m.

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som har deltatt på grunnopplæring i Program mot ruspåvirket kjøring.