KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Økonomi for ledere

Økonomi for ledere

KURSINFO:

Tid:  12. mars AVLYST

Sted:  KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KRUS:  Elin Viko
Ansvarlig  KDI: Mari Hiorth Bjørngård (KDI) og Jan Erik Fauske (region vest)

Påmeldingsfrist: 12. februar

Kurset gir en innføring i statlig økonomistyring. Kursdeltakerne vil få nærmere innsikt i temaer som budsjettprosess og regelverk på økonomifeltet. I tillegg vil det bli lagt opp til diskusjon rundt spesifikke problemstillinger og erfaringsutveksling.

Kurset retter seg mot ledere som har behov for grunnleggende innføring i disse oppgavene - enten du nettopp har fått ansvar for slike oppgaver eller du ønsker en oppfriskning.

Innhold:

• Grunninnføring i økonomi i staten generelt og kriminalomsorgen spesielt
• Gjennomgang av budsjettår
• Behovsinnmelding
• Planlegging og budsjettering
• Utfordringer i selve driftsfasen
• Rapportering
• Revidering 

Målgruppe:

Ledere med budsjettansvar.