KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Konfliktdempende kommunikasjon som forebygging av trusler og vold mot ansatte

Konfliktdempende kommunikasjon som forebygging av trusler og vold mot ansatte

KURSINFO:

Tid kurs: 21.-23. april AVLYST

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KRUS: Karianne Hammer

Påmeldingsfrist: FULLTEGNET!

De siste årene har det vært en økning i vold og trusler mot ansatte i Kriminalomsorgen. Et viktig tema i forebyggende arbeid er hvordan bevisstgjøring av egne stressreaksjoner og triggere kan bidra til å forhindre eller dempe eskalerende situasjoner. Kurset skal bidra til økt forståelse av stress generelt, samt gi kunnskap om hvordan tolkninger/krenkelser påvirker reaksjonsmønsteret (toleransevindu) i hjernen. Målet er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av atferd og gi de verktøy for å kunne forebygge og håndtere uønskede hendelser uten å bruke fysisk makt.

Innhold:

  • Grunnleggende atferdsforståelse

  • Betydningen av stress for hjernens fungering, toleransevindu

  • Kunnskap om hvordan stressreaksjoner påvirker kommunikasjon

  • Bevisstgjøring av eget kroppsspråk og fokus på deeskalerende holdninger

  • Økt kunnskap om ulike kommunikasjonsverktøy som kan forebygge og/eller gi dempende effekt i eskalerte situasjoner

  • Reguleringsstøtte

  • Gjennomføre ulike praktiske øvelser

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen.