KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Risikostyring og beredskapsledelse

Risikostyring og beredskapsledelse

KURSINFO:

Tid:  31. mars - 2. april (Kurset er dessverre avlyst)

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Ole Stageberg

Påmeldingsfrist: 17. februar

Mål og hensikt med kurset er å gi forståelse og kunnskap på områdene risikostyring og beredskapsledelse.

Risikostyring er et verktøy for proaktiv styring, prioritering av ressurser og er ikke minst et beslutningsverktøy for ledelsen. Kurset vil gi innsikt i verktøy og metoder i dette arbeidet.
God risikostyring er grunnlaget for en bedre beredskapsledelse. 

Beredskapsledelse vil for de fleste være en stor utfordring. Det handler om evnen til å håndtere situasjoner med potensielle alvorlige konsekvenser for menneske, organisasjon eller samfunn. Kurset har fokus på å utvikle forståelse for proaktiv metode i ledelse av beredskapen i enhetene. Det omhandler blant annet prinsipper for god stabsledelse, og kompetanse på det praktiske stabsarbeidet. En godt fungerende stab kjennetegnes på en tydelig og kompetent stabsleder med en velorganisert stab der stabspersonell kjenner sine roller og oppgaver.

Innhold:

• Risikoforståelse og risikostyring
• Beredskapsledelse og beredskapsplanlegging
• Stabsarbeid og proaktiv stabsmetodikk
• Beslutningstaking ved kriser
• Risiko- og krisekommunikasjon
- Mediehåndtering i kriser

Målgruppe:

Enhetsledere og personell som arbeider med risikostyring og/eller er en del av beredskapsledelsen.