KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Konferanse om eldre innsatte

Konferanse om eldre innsatte

KURSINFO:

Tid: 6. mai AVLYST

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KDI: Trond Martinsen / Geir Eskeland

Ansvarlig fra KRUS: Anne Dahl

Påmeldingsfrist: 27. mars

For ansatte i kriminalomsorgen: Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med konferanser.

Andelen innsatte 50 år og eldre har i perioden økt fra 6 prosent i 2000 til 19 prosent i 2019. Kriminalomsorgen må håndtere en gruppe innsatte med en stigende gjennomsnittsalder og en stadig større gruppe eldre innsatte. Denne internasjonale trenden kan forsterke utfordringer knyttet til behandling og pleie- og omsorgstjenester for innsatte. Det kan kreve praktiske endringer som universell utforming og tettere dialog med kommunale tjenesteytere, men også nytenkning knyttet til ulike straffegjennomførings- former for denne gruppen.

Dette er den første fagkonferansen om eldre innsatte i norsk kriminalomsorg. Konferansen skal belyse erfaringer fra norsk og internasjonal kriminalomsorg og bidra til erfaringsdeling om et tilpasset innhold i straffegjennomføringen for gruppen eldre innsatte.

Agenda blir lagt ut i god tid før konferansen.

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.