KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Bygging av mestringstillit (BaM)

Bygging av mestringstillit (BaM)

KURSINFO:

Tid:
Del 1: 4.-5. mars. AVLYST!
Del 2: 13.-14. mai. AVLYST!

Sted: Velferdsetaten, Olso kommune, Storgata 51, Olso

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Aage Aagesen (KRUS) og Anne Jean Grefsgård (MAR Oslo poliklinikk, Oslo kommune). Kurset er et samarbeid mellom KRUS og Oslo kommune.

Påmeldingsfrist:  

BaM‐samtaler innebærer å utforske og reflekterer over vaner, valg og mestring knyttet til konkrete situasjoner. Situasjonene som utforskes er enten hendelser hvor personen har repetert en vane, eller hendelser hvor vanen sto i ferd med å inntreffe, men hvor personen klarte å stoppe opp og hindre seg selv fra å repetere vanen. Vanen det arbeides med kan variere ut i fra personens endringsmål, men kan f.eks handle om rus, kriminalitet eller annen atferd personen ønsker å endre.

Målet med BaM‐samtaler er at personen får troen på egen evne til å gripe inn og ta kontrollen i situasjoner som inneholder risiko for uønsket adferd eller lovbrudd, og slik opparbeider seg økt tro på å ta kontroll over vanskelige livsområder. BaM-samtaler kan gjennomføres både som individuelle samtaler eller som en del av et program- eller gruppetilbud i kommunalt rusarbeid, i friomsorgen eller i fengsel. 

Innhold:

• Teorigrunnlaget for Bygging av Mestringstillit og tilknyttede tradisjoner
• Holdninger og verdier i BaM
• Bruk av FAK-skjemaer (Foranledning – Atferd – Konsekvens)
• BaMs anvendelsesområde, begrensninger og hvordan metodikken kan kombineres og støttes av andre metoder i ulike deler av en endringsprosess.
• Praktisering i mellomperioden.
• Veiledning. 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som skal benytte BaM i samtaler med innsatte og domfelte og ansatte i Oslo kommune som skal benytte BaM i det kommunale rusarbeidet.
Samarbeidspartnere som følger opp innsatte/domfelte under og etter straffegjennomføring.