KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Dialogverksted – åpne samtaler med unge domfelte/innsatte

Dialogverksted – åpne samtaler med unge domfelte/innsatte

KURSINFO:

Tid:  17.-19. mars (Kurset er avlyst)

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm.

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Trond Jakob Martinsen

Påmeldingsfrist: -

KRUS har utviklet en veileder for åpne samtaler med unge domfelte/innsatte – Dialogverksted. Dialogverksted gjennomføres med 6-8 deltakere hvor gruppen selv er med på å forme samlingenes innhold. Dialogverksted er en arena for å bli sett, hørt og anerkjent slik at deltakerne får en anledning til å bidra som endringsagenter i eget liv. Samtidig vil dialogverkstedet også være et sted for kompetansebygging og kunnskapsformidling med formål å øke hver enkeltes muligheter til å bli aktive samfunnsaktører. Dialogverksted bygger på empowerment-perspektivet.

Veilederen gir 14 forslag til tema, og gjennom filmer, øvelser og diskusjoner er målet å skape en god arena for refleksjon på deltakernes premisser.

Veilederen består av følgende temaer:

1. Dialog og kommunikasjon
2. Identitet
3. Konflikthåndtering
4. Kultur, samfunn og individ
5. Mine muligheter med flere kulturer
6. Retten til å bestemme over eget liv
7. Livssituasjon - barndom, oppvekst og fremtid
8. Familiens mange roller
9. Kjønn, likhet og autonomi
10. Rus
11. Økonomi
12. Radikalisering og voldelig ekstremisme
13. Forsoning
14. Vold

Innhold:

• Programmets teorigrunnlag og bakgrunn
• Hvem er de unge vi møter i fengsel og friomsorg, hvor kommer de fra
• Innføring i og ferdighetstrening på metodikk i gruppesamlingene
• Programlederrollen og gruppeledelse 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.