KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Konferanse om aktivitetstilbudet (arbeidsdrift og fritidstilbud) til innsatte

Konferanse om aktivitetstilbudet (arbeidsdrift og fritidstilbud) til innsatte

KURSINFO:

Tid: 28.-29. april AVLYST

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Trond Martinsen / Geir Eskeland

Ansvarlig fra KDI: Anne Dahl

Påmeldingsfrist: 20. mars

For ansatte i kriminalomsorgen: Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med denne konferansen.

Nye tider, nye verktøy?

KRUS og KDI inviterer til nasjonal konferanse om aktivitetstilbudet til innsatte. Aktivitetstilbudet i fengsel består i dag av en rekke ulike tilbud som for eksempel arbeidsdrift, skole, fysisk aktivitet, kultur, osv. som drives både på dagtid og ettermiddag. Arbeidsdriften er den største daglige aktiviteten for innsatte i norske fengsler. Fremtidens arbeidsdrift bør kunne kvalifisere innsatte og domfelte til å komme i arbeid og møte arbeidslivets utfordringer.

Innenfor Kriminalomsorgen blir det drevet en rekke aktiviteter som er knyttet til fritidsvirksomhet. De største anstaltene har egne fritidsavdelinger, mens mange av de mindre anstaltene og overgangsboligene har aktiviteter knyttet til innholdet. Målsetningen med konferansen er å spre gode eksempler på aktivitetstilbud til innsatte og på hvordan man gjennom samarbeid kan øke aktivitetstilbudet og heve kvaliteten på tilbudene. Konferansen vil også være en møteplass for erfaringsdeling, nettverksbygging og faglig påfyll. Agenda blir lagt ut i god tid før konferansen.

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.