KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Pappaprogram – grunnopplæring for programledere

Pappaprogram – grunnopplæring for programledere

KURSINFO:     

Tid:
Del 1: 25.-27. februar
Del 2: 21.-22. april

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne Natrud

Påmeldingsfrist: 20. januar

Pappaprogrammet er et program for domfelte/innsatte fedre som har et ønske om å opprettholde og/eller bedre relasjonen til sine barn. Programmet består av åtte pluss fem samlinger. Programleder setter selv sammen samlinger til et program tilpasset egen gruppe.

Målet med programmet er:

- å støtte fedrene i rollen som foreldre
- styrke troen på egne omsorgsferdigheter og opplevelsen av å gjøre noe bra for barnet
- skape bevissthet og trygghet om barns reaksjoner og behov, samt betydningen av godt samspill mellom omsorgsgiver og barnet, for å fremme barnets positive utvikling
- kunnskap og innsikt i og om betydningen av risiko- og beskyttelsesfaktorer for barns utvikling.

Gjennomføringen av programmet er organisert som gruppesamlinger bygd opp rundt enkelttemaer, og etter en fast struktur. Programmets kunnskapsgrunnlag er forankret i Barnekonvensjonen, utviklingsteori og kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer for barnets utvikling.

Grunnopplæringen går over to samlinger (3+2 dager).  I perioden mellom samlingene skal deltakerne starter opp egen gruppe, og gjennomføre samlinger. Det er en fordel med forhåndskunnskap i motiverende samtale (MI).

Innhold:

• Programmets teorigrunnlag og bakgrunn
• Innføring i og trening på metodikk fra gruppesamlingene
• Programlederrollen og gruppeledelse
• Veiledning og erfaringsdeling
• Implementering og oppfølging 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere som skal gjennomføre programmet med domfelte/innsatte. Det anbefales minimum to deltakere fra hver enhet.