KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Fag- og erfaringssamling om BRIK

Fag- og erfaringssamling om BRIK

KURSINFO:

Tid: 10. juni AVLYST

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KRUS: David Steinsvik

Ansvarlig KDI: Kristin Tandberg

Påmeldingsfrist: 11. mai

KRUS og KDI inviterer til fag- og erfaringssamling om BRIK. BRIK er et strukturert og IT-basert verktøy for kartlegging for domfelte. Fagsystemet tar sikte på å avdekke domfeltes ressurser og behov. Målet er å sikre en straffegjennomføring hvor den domfelte sammen med ansatte kan jobbe målrettet med ressurser og behov, avklare og etablere et forvaltningssamarbeid. BRIK gir også grunnlag for statistikk og forskning.

Innhold:

Innholdet i samlingen er basert på:

  • Tidligere evalueringer

  • Tilbakemeldinger og innspill fra ansatte som benytter BRIK

  • Nyheter og utfordringer

  • Tekniske problemstillinger og spørsmål

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som har gjennomført BRIK-opplæring.