KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Fag- og erfaringssamling for programledere i ER-VIL-KAN

Fag- og erfaringssamling for programledere i ER-VIL-KAN

KURSINFO:

Tid:  6.-7. februar. UTSATT! Ny dato kommer.

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Aage M. Aagesen

Påmeldingsfrist: 

ER-VIL-KAN er et styrkebasert rus- og livsmestringsprogram for innsatte og domfelte. Programmet er utviklet av KRUS gjennom en samskapende prosess med involvering fra både ansatte og innsatte i rusmestringsenhetene og Tyrilistiftelsen, samt innspill fra blant annet WayBack og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Innholdet i programmet bygger også videre på tidligere erfaringer med programmer som NSAP og Kortprogram rus.

Målet har vært å skape et helhetlig, fleksibelt og kunnskapsbasert program som tar høyde for målgruppens komplekse livssituasjon, behov og ressurser. Programmet tar utgangspunkt i en styrkebasert tilnærming med røtter i desistance-forskning og inspirasjon fra Good Lives Model. ER-VIL-KAN består av 20 gruppesamlinger, samt to obligatoriske individuelle samtaler. Innholdet kan tilpasses målgruppa på ulike måter, med en minimum varighet på 6-8 gruppesamlinger. Deler av programmet kan også gjennomføres individuelt. Erfaringssamlingen har som mål å være en arena for utveksling av erfaringer og påfyll av faglig kunnskap innen fagområder knyttet til ER-VIL-KAN. 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere som har fullført grunnopplæringen for programledere. Andre interesserte kan også melde seg på.