KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Fag- og erfaringssamling for programleder i FOKUS - oppmerksomhet og mestring

Fag- og erfaringssamling for programleder i FOKUS - oppmerksomhet og mestring

KURSINFO:

Tid: 
Samling Oslo: 4. mars (AVLYST)
Samling Bergen: 2. april (AVLYST)

Sted: KRUS - Solheimsgata 21. Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Elisabeth Letén

Påmeldingsfrister: 5. februar (Oslo) og 5. mars (Bergen)

 

Programmet «FOKUS - Oppmerksomhet og mestring» retter seg mot domfelte som ønsker å jobbe med utfordringer i forhold til stress og-følelsesregulering, uro, impulsivitet og lav selvfølelse. Kursopplegget er inspirert av mindfulness programmet MBSR (mindfulness based stress reduction) og er tilpasset kriminalomsorgen.

Erfaringssamlingene har som mål å være en arena for utveksling av erfaringer og påfyll av faglig kunnskap innen fagområder knyttet til FOKUS. 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere som har fullført grunnopplæringen for programledere.