KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Fag- og erfaringssamling om straffegjennomføring i institusjon etter straffegjennomføringsloven § 12

Fag- og erfaringssamling om straffegjennomføring i institusjon etter straffegjennomføringsloven § 12

KURSINFO:

Tid:  5. februar

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Birgitte L. Storvik

Ansvarlig KDI: Gerhard Ploeg

Påmeldingsfrist: 13. januar

Straffegjennomføringsloven § 12 åpner opp for at domfelte kan gjennomføre hele eller deler av straffen i en institusjon som ikke hører inn under kriminalomsorgen. Straffegjennomføring i institusjon kan bidra til en bedre tilbakeføring til samfunnet med lavere risiko for ny kriminalitet. Det er friomsorgskontorene som har oppfølgingsansvaret for de domfelte.

Målet med samlingen er å skape en arena for oppdatering av kunnskap og erfaringsutveksling på tvers av enhetene, samt å sikre en enhetlig praksis i arbeidet med slike saker. 

Innhold:

  • Saksbehandlingsrutiner

  • Kvalitet på føringer i KOMPIS og DocuLive

  • Samarbeid mellom fengsler og friomsorgskontor

  • Gjennomgang av utvalgte emner etter innspill fra deltakerne

  • Erfaringsutveksling

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som jobber med § 12-saker og samarbeidende institusjoner.