KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Fag- og erfaringssamling for Narkotikaprogram med domstolskontroll

Fag- og erfaringssamling for Narkotikaprogram med domstolskontroll

KURSINFO:

Tid: 3.-4. juni AVLYST

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KDI: Ingunn Seim

Ansvarlig fra KRUS: Marianne Olstad

Påmeldingsfrist: 4. mai

KDI inviterer til Fag- og erfaringssamling for narkotikaprogram med domstolskontroll. Samlingen er et viktig bidrag i arbeidet med å sikre og opprettholde et godt faglig innhold, og i å sikre enhetlig praksis ved gjennomføring av ND.

Målet med samlingen er å gi faglig kunnskap og å utveksle erfaringer, samt å ta opp praktiske og organisatoriske spørsmål knyttet til arbeidet ved enhetene.

Innhold:

Faglig påfyll, informasjon om utvikling, samarbeid og samhandling, erfaringsutveksling, praktiske utfordringer, fordypning innenfor utvalgte emner.

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som jobber med ND-saker, samt ansatte fra andre etater som har ND som ansvarsområde.