KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - Kurs

Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - Kurs

KURSINFO:

Tid: 

Tid kurs 1: 21.-22. april AVLYST

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: David Hansen

Påmeldingsfrist: 9.mars

Innenfor temaet radikalisering og voldelig ekstremisme kommer det stadig ny kunnskap som kan påvirke kriminalomsorgen. Dette 2-dagerskurset vil gi deltakerne økt kompetanse innenfor radikalisering som fagbegrep, samt viktig kunnskap knyttet til radikaliseringens betydning for arbeid med innsatte/domfelte både i fengsel og friomsorg.

Innhold:

• Introduksjon til radikaliseringsprosesser
• Høyreekstremisme
• Voldelig islamisme
• Fengselet som arena for radikalisering
• Returnerte fremmedkrigere 

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.