KRUS-katalog 2020

  1. Hjem
  2. Kurs og konferanser i 2020
  3. IKT-konferanse

IKT-konferanse

KURSINFO:

Tid:  12. februar og 18. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KDI: Tone Traa

Ansvarlig KRUS: Elin Viko

Påmeldingsfrist: 13. januar og 19. oktober

Merk at det ikke dekkes overnatting i forbindelse med arrangementet.

KDI inviterer til IKT-samling. Samlingen skal være en kompetansegivende møteplass for de som jobber med IKT i Kriminalomsorgen.

Agenda vil sendes ut i forkant av samlingene til påmeldte. Samlingen skal gi deltakerne faglig påfyll, mulighet for nettverksbygging og inspirasjon til videre arbeid.

Målgruppe:

Målgruppe er IKT ansatte i KDI, IKT regionansvarlige og IKT driftsansvarlige i enhetene i kriminalomsorgen.