KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Straffegjennomføring i samfunnet

Straffegjennomføring i samfunnet

Program mot ruspåvirket kjøring - Erfaringssamling
- 23.-24. mai

Program mot ruspåvirket kjøring - Grunnopplæring
- 29. august - 1. september

Konferanse om elektronisk kontroll (EK)
-  15. november