KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Lederutvikling
  3. Konflikthåndtering og ledelse

Konflikthåndtering og ledelse

KURSINFO:

Tid: 6.-8. februar

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Elisabeth Letén

Påmeldingsfrist: 6. januar

Hvis du leder en personalgruppe, vil du før eller siden måtte håndtere konflikter som oppstår. Kurset «Konflikthåndtering og ledelse» gir innsikt i sammenhengen mellom grunnleggende prinsipper for konstruktiv konflikthåndtering og god ledelse. Kurset vil gi økt forståelse for gevinster og krefter som utløses ved god konflikthåndtering.

Deltakerne skal styrke sine ferdigheter i å forebygge og gripe inn i konflikter gjennom samtale. Kurset vil gi økt bevissthet om egne holdninger og reaksjonsmønstre.

Innhold:

  • Lederansvar og relasjonsbygging

  • Egne personlige ressurser for konflikthåndtering

  • Konsekvenser av konfliktskyhet og beslutningsvegring hos leder

  • Verktøykasse med ulike teknikker for konflikthåndtering

Målgruppe:

Ledere og andre med lederfunksjon, uavhengig av nivå.