KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Erfaringssamling for rusmestringsenhetene

Erfaringssamling for rusmestringsenhetene

KURSINFO:

Tid: 25.-26. oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Aage Aagesen

Ansvarlig fra KDI: Anne Dahl

Påmeldingsfrist: 20. september 

KRUS og KDI, i samarbeid med Helsedirektoratet, inviterer til erfaringssamling for rusmestringsenhetene. Samlingen er et viktig bidrag i arbeidet med å sikre og opprettholde et godt faglig innhold ved rusmestringsenhetene. Samarbeidet mellom kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten ved rusmestringsenhetene, og mellom kriminalomsorgen og andre samarbeidspartnere i fengselet og eksternt, blir vektlagt.

Målet med konferansen er å gi faglig kunnskap og å utveksle erfaringer, samt å ta opp praktiske og organisatoriske spørsmål knyttet til arbeidet ved enhetene. 

Innhold

Det er ønskelig med innspill til tema før konferansen.

Målgruppe:

Tilsatte og ledere fra kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten ved rusmestringsenhetene. 

Tilsatte og ledere ved andre enheter i kriminalomsorgen som jobber med rusproblematikk og rehabilitering. Andre samarbeidspartnere i fengselet og andre av kriminalomsorgens samarbeidspartnere, som f.eks. helsetjenester lokalt, regionalt og nasjonalt. Tilsatte fra NAV, skole, kommuner og brukerorganisasjoner er også velkomne.