KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Faget i fokus

Faget i fokus

KURSINFO:

Tid: 7.-8. juni

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Hans-Jørgen Brucker

Påmeldingsfrist: 15. mai (ledige plasser per 16.5.17)

For tilsatte i kriminalomsorgen: Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med dette arrangementet.

På «Faget i Fokus» inviterer vi ledere og tilsatte i kriminalomsorgen, samt våre samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte, til en konferanse hvor vi ser på hvordan vi sammen kan få til en kvalitativt bedre kriminalomsorg. 

Konferansen er et samarbeid mellom KRUS og KDI, og vi gleder oss til to begivenhetsrike dager med gamle og nye deltakere.

Program

7. juni:

09:30 Registrering. Kaffe/te

10:00-10:10 Velkommen v/ Hans-Jørgen Brucker, direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

10:10-11:00 Kriminalomsorgen - hva nå? v/ Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

11:00-11:15 Pause

11:15-12:00 On Self-service technology and offender rehabilitation v/ Dr Dominic Pearson CPsychol FBPsS, University of Portsmouth

12:00-12:30 Digitalisering og Agder-fengslene. Fra pilot til nasjonal standard? v/ Petter Dalen, prosjektleder KDI for digitalisering i Agder-fengslene

12:30-12:45 Kriminalomsorgens digitaliseringsstrategi v/ Philip Christensen, fungerende direktør IKT, KDI

12:45-13:45 Lunsj

13:45-17:00 Ledelse i omstilling og endring - fra høvding til transformasjonsledelse v/ Tor Geir Kvinen, ph.d. og seniorkonsulent, Kvinen Consult AS

17:00-20:00 Mottakelse i Kriminalomsorgens hus

8. juni:

09:00-09:15 Forskning om tilbakefell ved KRUS v/ Berit Johnsen, ph.d.,  forskningsleder, KRUS

09:15-10:00 "Monitoring recidivism in The Netherlands" v/ Gijs Weijters, PhD, forsker ved WODC Vitenskapelig forsknings- og dokumentasjonssenter, Nederland

10:00-10:15 Pause

10:15-11:00 Rus, helse, glippsoner og tilbakefall v/ Anne Bukten, postdoktor-forsker ved SERAF og førsteamanuensis ved KRUS og Marianne Riksheim Stavset, stipendiat ved SERAF

11:00-11:45 The Prison Project Nederland v/ Anja Dirkzwager, PhD, forsker ved NSCR Institutt for forskning på kriminalitet og lovhåndhevelse, Nederland

11:45-12:00 Pause

12:00-13:00 Recidivism and the desistance approach v/ Professor Stephen Farrall, PhD, University of Sheffield

13:00 Lunsj

Målgruppe:

Ledere og tilsatte i kriminalomsorgen, våre samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte.