KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Verksbetjentutdanningen (VBU)
  3. Verksbetjentutdanningen (VBU 2016-17 )

Verksbetjentutdanningen (VBU 2016-17)

KURSINFO:

Tid:

Første samling: Høst 2016 (22.-25. august) 4 dager

Andre samling: Høst 2016 (14.-17. november) 4 dager

Tredje samling: Vår 2017 (13.-16. februar) 4 dager

Fjerde samling: Vår 2017 (6.-9. juni NB! tirsdag til fredag) 4 dager

Sted: KRUS, Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Geir Eskeland

E-post: geir.eskeland@krus.no

Påmeldingsfrist: 15. april 2016

Utdanningstilbudet er en kriminalomsorgsfaglig grunnutdanning for alle tilsatte i arbeids- og verksdriften. Den strekker seg over ca. ti måneder og inneholder fire samlinger på KRUS. Mellom samlingene skal det avsettes arbeidsdager til fjernundervisning. Disse er fordelt slik at det gjennomgående vil være en dag per uke. De fleste arbeidsdagene er gruppebaserte. Fjernundervisningen er databasert med plattformen ”It’s Learning”. Gruppemøter vil foregå via Skype og internett. Deltakerne er avhengig av tilgang til internett via bredbånd. Alle deltakere på VBU må ha bærbar PC til studiene. Det må påregnes utskrift og innkjøp av noe litteratur. I tillegg får deltakerne noen gratis lærebøker av KRUS ved oppstart. 

Deltakerne må ha grunnleggende kunnskap i databehandling, slik som tekstbehandling, e-post og internett. Dette er en forutsetning for å delta.

Detaljert kjøreplan for utdanningsforløpet vil være klar og bli tilsendt deltakerne i løpet av uke 21 i 2016. Målet med utdanningen er å gi tilsatte i arbeidsdriften en kriminalomsorgsfaglig grunnutdanning, slik at de får kompetanse til å nå de mål arbeidsdriften har i en helhetlig kriminalomsorg.

Innhold:

Undervisningsmodellen består av tre emner:

  • Emne 1: Etatskunnskap og sikkerhet i fengsel

  • Emne 2: Verksbetjenten i miljøarbeid og tilbakeføringsarbeidet

  • Emne 3: Verksbetjentens rolle som arbeidsleder og tilrettelegger

Målgruppe:

Tilsatte i arbeids- og verksdriften uten kriminalomsorgsfaglig utdanning.