KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Om KRUS-katalogen
  3. Påmeldingsprosedyrer

Påmeldingsprosedyrer

For kursdeltakere fra kriminalomsorgen er det en forutsetning at nærmeste overordnede har godkjent påmeldingen/deltagelsen, som omfatter permisjon med lønn. Godkjenningen fra overordnet skal i tillegg innebære at:

Arbeidsstedet har behov for at den påmeldte gjennomfører det aktuelle kurset.

Deltakeren vil få tjenestefri for å gjennomføre kurset.

Reiseutgifter vil bli dekket av tjenestestedet.

Kurssenteret