KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer
  3. BRIK

BRIK

KURSINFO:

Tid: 24.-25. januar

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Gro Solbakken

Påmeldingsfrist: 6. januar

BRIK er en strukturert og IT-basert kartlegging av domfeltes behov og ressurser. Metoden er intervjubasert og inneholder ulike data som kan brukes som grunnlag for straffegjennomføringen, og å videreformidle behov til samarbeidspartnere.

Målgruppen er domfelte som gjennomfører lengre straff og som skal oppholde seg i Norge etter endt straffegjennomføring. Domfelte må samtykke i å bli kartlagt. BRIK ble innført som et pilotprosjekt høsten 2012, og er fra 2015 implementert i hele kriminalomsorgen.

Innhold:

  • Bakgrunn og forståelse for BRIK, bl.a. knyttet opp mot regelverket

  • Innføring i praktiske øvelser i bruk av verktøyet

  • Forberedelse og gjennomføring av kartleggingssamtaler

  • Bruk av kartleggingen

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen.