KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Fagkonferanse: Tverrsektorielt samarbeid om unge voksne i fengsel

Fagkonferanse: Tverrsektorielt samarbeid om unge voksne i fengsel

KURSINFO:

Tid: 28. september, kl 09:00-15:00

Sted: Kriminalomsorgens hus, Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Siv Gaarder

Påmeldingsfrist: 18. september

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS inviterer til fagkonferanse.

Forebygging av ny kriminalitet hos unge voksne i fengsel er et felles ansvar for alle velferdssektorene i Norge. Hjelpetilbudet til unge voksne er rikholdig, men mange aktører med hvert sitt oppdrag kan få tjenestene til å virke uoversiktlige og fragmenterte.

Samordning av velferdstjenester er et viktig satsingsområde for offentlig sektor. Det er bred erkjennelse av at virkningsfulle tiltak best skapes i fellesskap med alle involverte. Brukermedvirkning, innovasjon og samskaping er ord som brukes stadig mer. Det kreves kunnskap og holdninger for å få det til i praksis.

Konferansen vil markere avslutningen for «Ung Ut», et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland, Husbanken, Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Konferansen skal bidra til videre utvikling av prosjektets tematikk.

Innhold:

- Workshops

  • Samarbeid mellom fengsel, kommune og andre aktører om unge voksne i fengsel – Hvordan bør en felles modell for samarbeid og tilbakeføring når en ung voksen kommer i fengsel se ut? 

  • Brukerinvolvering i kriminalomsorgen – Bør innsatte involveres mer i utforming av tjenestene de er brukere av? Hvordan?

  • Utenlandske statsborgere - I norske fengsler er det over 30 % utenlandske statsborgere. Hvordan kan utlendingsmyndighetene og kriminalomsorgen samarbeide systematisk på flere områder? 

- Konferansens keynote speaker er Jacob Torfing, professor ved universitetet i Roskilde, Danmark. Lenke: http://forskning.ruc.dk/site/person/jtor 

Målgruppe:

Ledere og ansatte i kriminalomsorgen, samarbeidspartnere i statlig og kommunal sektor, frivillig-/brukerorganisasjoner og forskere.

Annet:

Spørsmål om konferansen kan rettes til Siv Gaarder: siv.gaarder - at - krus.no  /  kontortlf.: 400 25 593