KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Om KRUS-katalogen
  3. Om KRUS

Om KRUS

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er kurs- og kompetansesenter for alle tilsatte i kriminalomsorgen. Oppgavene våre er å tilby et høgskolekandidatstudium i straffegjennomføring for å utdanne fengselsbetjenter, gi etatsutdanning for verksbetjenter, tilby etter- og videreutdanning for kriminalomsorgens tilsatte, samt å drive forskning og utviklingsarbeid.

Det å tilby en etter- og videreutdanning som ivaretar og viderefører den kunnskapen som er formidlet i studieavdelingen, og som samtidig gir tilsatte oppdatert faglig kunnskap, er en utfordring og et mål. I tillegg tilbys etatsspesifikke tema som er relevante for tilsatte i friomsorg og fengsel. Tilsatte i fengsel og friomsorg, verksbetjenter, kriminalomsorgens eksterne samarbeidspartnere fra justissektoren, skole-, sosial- og helseetaten, samt bibliotekene og eksterne religiøse ledere, inviteres også til seminar og samlinger på KRUS.

KRUS-katalogen