KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Sikkerhet
  3. FM – Instruktørutdanning Modul 5 og 6: Massetjeneste og Gassvåpen

FM – Instruktørutdanning Modul 5 og 6: Massetjeneste og Gassvåpen

KURSINFO:

Tid: 6.-8. desember

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Kjetil Næstby

Påmeldingsfrist: 9. oktober

KRUS ønsker med dette kurset å tilføre deltakerne kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til undervisning i samhandlingsøvelser i fysisk maktanvendelse. Kompetansen skal brukes i undervisningssammenheng og øvelser ved opplæringsfengsler og andre enheter i kriminalomsorgen. Deltakerne skal etter endt kurs ha videreutviklet sin instruktørkompetanse. Kurset kvalifiserer deltakerne til å fungere som instruktører i fysisk maktanvendelse i kriminalomsorgen.

Innhold:

Målet med kurset er å gi bred kunnskap om sentrale temaer, som tekniske og taktiske ferdigheter i gjennomføring og ledelse av større massetjenesteaksjoner, også med bruk av gassvåpen. Kurset tar for seg intervensjon mot opprør. I tillegg er målet at deltakerne skal kunne uttrykke seg i henhold til gjeldende lovverk og kunne reflektere over egen faglig utøvelse.

Det stilles krav om fysisk deltakelse i øvelser under kurset.

For å bli godkjent som instruktør kreves det 100 % oppmøte, godkjent forarbeid og godkjente bidrag til kurset.

Målgruppe:

Deltakere som har fått godkjent instruktørutdanning – Modul 1 i fysisk maktanvendelse og har gjennomført modul 2 – Pågripelse og modul 4 – Aksjoner.