KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Rus og psykiske lidelser
  3. Psykiske lidelser

Psykiske lidelser

KURSINFO:

Tid: 28.-29. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Elisabeth Letén

Påmeldingfrist: 16. oktober

Det er en langt høyere forekomst av psykiske lidelser blant innsatte og domfelte enn i befolkningen for øvrig. Et viktig spørsmål er hvordan vi kan arbeide bedre og mer målrettet for å forebygge utvikling/forverring av psykiske lidelser under soningen.

Dette kurset skal bidra til å styrke kunnskapen om psykiske lidelser for å styrke kursdeltakernes evne til å kunne se og forstå når hjelpebehov oppstår. Kurset skal også gi større trygghet i kommunikasjon med den innsatte, med det mål å støtte og å skape trygghet og nødvendige grenser. Kursdeltakerne skal også få bedre kjennskap til hvilke helsetjenester som jobber med hva overfor denne gruppen, og hvordan hjelpen tilbys og samordnes. 

Innhold:

  • Forekomst av psykiske lidelser i norske fengsler

  • Om hovedgruppene, utvikling og kjennetegn

  • Oppfølging -hva kan gjøres for å minske skadevirkninger

  • Samarbeid med helse-, omsorgs- og spesialisthelsetjenesten

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.